Petycja

Adresat petycji:

Prezydent M. St. Warszawy
Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz
pl. Bankowy 3/5, pok. 129

00-950 Warszawa

Szanowna Pani Prezydent,

W tym roku mija 70 lat od zakończenia II wojny światowej. W 1945 r. świat odetchnął, ale Polakom nie było dane cieszyć się wolnością. Związek Radziecki uznał Polskę za zdobycz wojenną i w momencie wkroczenia Armii Czerwonej na ziemie polskie zaczął brutalnie egzekwować prawo najeźdźcy.

Nowa władza, na czele której stanęli przedstawiciele obcego państwa oraz ich poplecznicy, rozpoczęła swoje rządy od represji żołnierzy Armii Krajowej, pozostałych przy życiu powstańców warszawskich, członków podziemia niepodległościowego i patriotów uważanych za wrogów sowieckiej Rosji. Setki tysięcy patriotów, którzy nie godzili się na zniewolenie ojczyzny, zostało pomordowanych przez NKWD – jednostki będącej synonimem sowieckich zbrodni.

Wielu próbowało odnaleźć się w nowym świecie, w którym zapomniana Polska stała się częścią innego kraju, wielu jednak – nie chcąc pogodzić się ze zniewoleniem ojczyzny – chwyciło za broń. To Żołnierze Niezłomni, wyklęci przez historię.

Idee walki Niezłomnych, przedstawione przez pryzmat arcyciekawej historii powojennej Polski, powinny stanowić dziś przykład dla młodych ludzi. Patriotyzm, charakter, odwaga, wierność zasadom i przyrzeczeniom to wartości, którymi kierowali się bohaterowie tacy jak gen. Fieldorf „Nil”, rtm. Pilecki czy sanitariuszka „Inka”. Obowiązkiem nas wszystkich jest ocalić ich przed zapomnieniem.

Dlatego domagamy się upamiętnienia Żołnierzy Niezłomnych. Apelujemy o stworzenie miejsca, które godnie upamiętni ich historię i pozwoli kolejnym pokoleniom Polaków zrozumieć powody oraz wartości, dla których poświęcili swoje życie.

Jako miejsce wskazujemy warszawską Pragę. Kiedy na lewym brzegu Warszawy padały jeszcze ostatnie strzały powstania, w podziemiach wielu praskich kamienic działały sowieckie katownie.

Stworzenie na Pradze miejsca upamiętniającego historię Żołnierzy Wyklętych byłoby symbolicznym gestem wobec naszych bohaterów, wyrażającym największy szacunek dla ich poświęcania i wartości, za które walczyli.