Uchwała Rady Dzielnicy w sprawie powołania Muzeum

10 marca 2015 roku Rada Dzielnicy Praga-Północ M. St. Warszawy podjęła uchwałę, w której wnioskuje o utworzenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i przekazanie na jego potrzeby budynku tzw. Pałacyku Konopackiego (ul. Strzelecka 11/13). Wnioskodawcą uchwały był radny przewodniczący Praskiej Wspólnoty Samorządowej, Jacek Wachowicz. Poparcie tej inicjatywie wyrazili ponadto pozostali radni z klubów Praskiej Wspólnoty Samorządowej i Prawa i Sprawiedliwości. Link do uchwały wraz z załącznikami: BIP.warszawa.pl.

uchwala-rady
Treść uchwały w sprawie Muzeum Żołnierzy Wyklętych

Poniżej treść uzasadnienia:

Celem przedstawianego projektu uchwały jest utworzenie Muzeum „Żołnierzy Wyklętych” w budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13, nazywanego Pałacykiem Konopackiego. Budynek ten stanowiący niegdyś dom mieszkalny Ksawerego Konopackiego – twórcy założonej w latach sześćdziesiątych XIX wieku Nowej Pragi, jest obiektem zabytkowym, wpisanym do Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (wpis z dnia 18.05.2005 r.). Wkład Ksawerego Konopackiego w rozwój tego obszaru jest także świadectwem historycznym rozwoju samej dzielnicy, który to wymaga zachowania i upamiętnienia. Jest to nie tylko swoiste dziedzictwo prażan, ale także ciekawy obiekt architektoniczny Warszawy. Umieszczenie w niszczejącym dziś budynku siedziby Muzeum pozwoliłoby na jego rewitalizację i symboliczne przywrócenie go mieszkańcom. Stanowiłoby także istotny punkt kulturalny i historyczny na mapie Warszawy, miasta pielęgnującego swoją przeszłość i dbającego o dobrą przyszłość.

Muzeum miałoby charakter swoistego centrum pamięci o tragicznym losie ludzi walczących o niepodległą Polskę, a skazanych na „wyklęcie” i zapomnienie. Wola upamiętnienia żołnierzy antykomunistycznego podziemia wyrażona przez Sejm Ustawą z dnia 3 lutego 2011 r. o Ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, w której mówi się o „hołdzie >Żołnierzom Wyklętym<” oddanym poprzez ustanowienie dnia 1 marca świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, działania Instytutu Pamięci Narodowej, który chce ocalić od zapomnienia i udokumentować tę część polskiej historii, powinna znaleźć wyraz także poprzez utworzenie dedykowanego „Wyklętym” Muzeum.

Lokalizacja obiektu muzealnego na Nowej Pradze, w pałacyku Konopackiego, znajdującego się w sąsiedztwie kamiennicy przy ul. Strzeleckiej 8, gdzie mieściła się w latach czterdziestych XX w. siedziba NKWD, a następnie areszt Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa, jak również innych obiektów o podobnym charakterze m.in. budynki przy 11 Listopada 66,68, Jagiellońskiej 38, Sierakowskiego 7, wydaje się ze wszech miar uzasadniona. Umiejscowienie to nawiązywałoby również do losów prawobrzeżnej Warszawy, która jako pierwsza znalazła się w rękach Armii Czerwonej.

Usytuowanie Muzeum w Pałacyku Konopackiego pozwoliłoby upamiętnić w sposób szczególny ludzi zasłużonych dla Polski i Warszawy, stanowiłoby realne połączenie historii z teraźniejszością, byłoby odpowiedzią na oczekiwania i głosy mieszkańców dotyczące zadbania o praskie zabytki. Nie bez znaczenia jest także aspekt społeczno-ekonomiczny, który stanowiłby impuls dla rozwoju i ożywienia tego obszaru dzielnicy.

Na posiedzeniu Rady Dzielnicy pojawili się licznie zwolennicy budowy Muzeum Żołnierzy Wyklętych
Na posiedzeniu Rady Dzielnicy pojawili się licznie zwolennicy budowy Muzeum Żołnierzy Wyklętych